06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl
Installatieadvies en -ontwerp

Prijs installatieadvies woningbouw: € 695,00 inclusief BTW
Prijs installatieadvies utiliteit: op aanvraag

Integrale benadering van installaties

In een energieneutrale renovatie of bouw is een goede afstemming van bouwkundige (isolatie)maatregelen en installatie-aanpassingen van groot belang. Alleen passende installaties garanderen een gezond en comfortabel binnenklimaat:

Wij berekenen vermogens, afgiftes en werking van installaties die passen bij uw huis. We weten wanneer b.v. een warmtepomp rendabel is, en hoe uw woning van voldoende comfort kan worden voorzien. koel van de woning in de zomer, voldoende warm in de winter, temperaturen die kunnen worden geregeld, goede, gezonde en rustige ventilatie, en alles duurzaam opgewerkt.

Wij werken op het gebied van installaties samen met Tevelde Installatietechniek. Tevelde heeft ruime ervaring in het ontwerpen van duurzame installaties, waaronder bodemwarmtesystemen, diverse ventilatieconcepten, koeling en warmteopslag.

Werkwijze:

  • Een verkennend gesprek over wensen en leefgewoonten en een bouwkundige opname van de woning.
  • Het maken van een indicatieve energieprestatieberekening van de woning. Wij werken met de gevalideerde nZEB / PHPP-rekensystematiek* voor het berekenen van energieprestatie van woningen. Deze systematiek berekent benodigde energie voor verwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en ventilatie op basis van bouwkundige eigenschappen.
  • Een installatie-advies op basis van de uitkomsten van bovenstaande berekening. Dit advies zal bestaan uit:
    • Mogelijkheden en beperkingen, specificaties, benodigde vermogens etc. voor warmte-opwekking, warmteafgifte, warmteterugwinning, ventilatie en duurzame energieopwekking.
    • Realistische indicaties van benodigde energie t.b.v. verwarming, warm waterverbruik, ventilatie, koeling en hulpenergie in een overzicht per jaar en per maand.
    • Benodigde en te verwachte opbrengsten van duurzame energieopwekking.
  • Mondelinge toelichting op het advies.

 

*nZEB staat voor nearly Zero Energy Building, in Nederland bekend als BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), de standaard in Europa. De nZEB-tool is een gevalideerde rekenmethode, gestoeld op de Passiefhuis-rekenmethodiek PHPP, die geschikt is voor het ontwerpen van diverse zeer energiezuinige, energieneutrale en 0-op-de-meterconcepten.