06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl

Met zeer weinig middelen heeft de gehele benedenverdieping van deze woning een totale transformatie ondergaan. Na de verbouwing is een lintvormige leefruimte ontstaan die spiraalsgewijs draait om een centraal meubel. In deze ruimte bevinden zich achtereenvolgens een werkruimte, de keuken, eetkamer en zithoek. Door de draaiing rond het centrale meubel staan deze ruimtes op een prettige wijze met elkaar in verbinding. Om de kunstcollectie van de bewoners op mooie wijze te kunnen tonen is gezorgd voor zoveel mogelijk vlakke gestucte wanddelen en is in het centrale meubel een vitrine gebouwd. Daar waar voorheen de prachtige tuin amper waarneembaar was, is de woonruimte nu over de volledige breedte verbonden met de tuin. De tuin is in zijn geheel onderdeel van de relatief kleine woonruimte geworden waardoor deze ruimte wel als ruim wordt ervaren. Om dit alles te bereiken behoefde maar 12m2 nieuw bijgebouwd te worden en voor ongeveer dezelfde oppervlakte is de bijkeuken en een deel van de garage verbouwd. Door binnen de gegeven kaders te blijven kon dus slim gebruik gemaakt worden van bestaande constructies en hoefde bovendien geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Door het geheel wel van een nieuw (zwaar geïsoleerd) jasje te voorzien uit onderhoudsvrij Red Cedar en  zink is er een mooi nieuw geheel ontstaan dat prima aansluit bij het hoofd gebouw. Het ontstane hoogteverschil tussen de daken van de nieuwe woonruimte en de oorspronkelijke garage is aangewend om een aluminium lichtstraatje te maken als ‘eindeloze’ beëindiging van de lintvormige ruimte.