06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen 2.500 en 25.000 euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden begin 2014 bekend gemaakt. De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (voor een maximum percentage van het totale leningsbedrag), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraaggestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog rendementsketels. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Het Nationaal Energiebespaarfonds houdt zichzelf in stand, doordat het uitgeleende geld met rente wordt terugbetaald. Dit geld wordt in het fonds teruggestort, waardoor er steeds opnieuw leningen verstrekt kunnen worden. Met het oprichten van een Nationaal Energiebespaarfonds is sprake van een structurele financieringsmogelijkheid voor woningbezitters die willen investeren in energiebesparende maatregelen.

Klik op de foto om naar de site te gaan.