06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl
Energiebalansberekening
Ontwerp-optimalisatie

 

Aankoopadvies
Renovatieplan
Variantenstudie

 

 

Installatieadvies
Advies GASLOOS wonen

Wonen in een energieneutraal huis: wie wil dat niet? Om een huis energieneutraal te maken, is een goed evenwicht tussen bouwkundige (isolatie)maatregelen en installaties voor warm water, verwarming, ventilatie, koeling, en duurzame energieopwekking heel erg belangrijk. Wij vinden dat als je een huis energieneutraal gaat renoveren, je goed moet weten wat bouwkundig mogelijk is, wat bouwfysisch verstandig is, en installatietechnisch goed werkt. Hoe energiezuiniger, hoe belangrijker een goed ontwerp en berekening van je toekomstige huis is. Vanaf bepaalde isolatiewaarden voldoet de standaard berekening niet meer, met soms grote gevolgen.

Advies gasloos wonen

U wil (of moet) binnenkort “Van het gas af”. Dan staat u voor veel afwegingen?

 • Hoe zorgt u er voor dat uw huis straks elektrisch, met een warmtepomp, biomassaketel of pelletketel straks nog comfortabel warm wordt?
 • Is uw huis voldoende geïsoleerd om rendabel met een ander systeem te verwarmen?
 • Welke maatregelen moet u nemen om straks niet met een enorme energierekening te worden geconfronteerd?
 • Welke manier van verwarmen is voor huis en uw situatie het beste?
 • Wat zijn de kosten?
 • Wat voor subsidiemogelijkheden zijn er?

Wij bekijken de bouwkundige staat van uw huis, nemen uw wensen en leefgewoonten op, en berekenen wat nodig is om zonder problemen op een ander verwarmingssysteem over te stappen.

In een uitgebreid advies komen al deze zaken aan de orde. We leggen duidelijk uit welke alternatieven er in uw situatie mogelijk zijn en hoe een nieuw systeem in uw huis goed werkt. We leggen uit welke installaties goed bij elkaar passen, wat de kosten zijn en welke besparing u kunt verwachten. Desgewenst beoordelen we offertes van installateurs. Ook kijken we hoe u aanvullend energie duurzaam kunt opwekken.

Optioneel bekijken we welke overige verbeteringen (isolatie en bouwkundige aanpassingen) nodig en mogelijk zijn.

Kortom, we maken u wegwijs in de “gasloze” wereld.

Prijs Advies Gasloos wonen: € 750,- inclusief BTW.
Optioneel: Advies bouwkundige aanpassingen (prijs op aanvraag)

Advies duurzame installaties (warmtepomp)

Bent u van plan uw verwarming en warm tapwater duurzaam te gaan opwekken? Dan maken wij graag een advies en berekening* van uw huis. Hiermee weet u aan welke voorwaarden het huis moet voldoen om comfortabel met een warmtepomp te kunnen verwarmen, en het aantal zonnepanelen / collectoren dat nodig is om het systeem zuinig of energieneutraal te laten functioneren.

Een installatieadvies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Minimale isolatiewaarden en kierdichting voor elektrisch verwarmen
 • Uitleg en werking warmtepomp, advies voor de keuze van een systeem
 • Advies over warmtepompvermogen, afgiftesyteem, boilergrootte en plaatsing/installatie
 • Advies over duurzame opwekking (zonnecollectoren en zonnepanelen)
 • Overzicht te verwachten energieverbruik voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling (indien van toepassing), huishoudelijk verbruik en verlichting, in relatie tot de duurzame opwekking.

Prijs: € 695,- inclusief BTW 

Variantenstudie of stapsgewijze renovatie: Energieneutraal of 0-op-de-meter

Een energieneutraal of 0-op-de-meteradvies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Advies over isolatie (isolatiewaarden, materialen en technieken) en kierdichting voor elektrisch of bio-gestookt verwarmen
 • advies voor de keuze van een warmtepompsysteem en/of bio-gestookt CV-systeem, uitleg en werking
 • Advies over vermogen, afgiftesyteem, boilergrootte en plaatsing/installatie
 • Advies over duurzame opwekking (zonnecollectoren en zonnepanelen).
 • Advies over  een zinvolle en realistische stapsgewijze renovatie.
 • Advies over  een zinvolle en realistische stapsgewijze renovatie.
 • Overzicht te verwachten energieverbruik voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling (indien van toepassing), huishoudelijk verbruik en verlichting, in relatie tot de duurzame opwekking, per stap en/of voor verschillende varianten.
 • Mogelijkheden voor subsidies en financiering.

We doen dit voor renovatie als nieuwbouw. Indien gewenst kunnen we het ontwerp van uw architect optimaliseren.

Prijs: v.a. € 1050,- inclusief BTW 

Aankoopadvies woning

Het kopen van een bestaande woning is vaak een goede aanleiding om het huis te verduurzamen. Gedurende het gehele koopproces kunnen we u begeleiden. We doen dit graag in fasen:

In de biedfase maken wij voor u een Quick Scan zoals hierboven, met daarbij een globale kostenraming, zodat u gericht een bod kunt doen op de woning, en waarmee u de financiële haalbaarheid van de koop kunt onderzoeken.

Na het tekenen van de koopakte maken we graag een uitgebreider en doorgerekend* advies, waarmee u uw hypotheekfinancieringsaanvraag kunt onderbouwen.

Prijs Quick Scan inclusief globale kostenraming: v.a.€ 450,- inclusief BTW
Prijs kostenraming t.b.v. aanvraag hypotheekfinanciering: v.a. € 495,- inclusief BTW

Bouwfysica voor ontwerpers en uitvoerders

Bent u een professional in de bouw (architect, adviseur, aannemer of installateur) dan helpen wij u graag met bouwfysische vraagstukken, waaronder detailanalyses, isothermen, berekeningen warmtestromen, dampspanningen, dauwpunt.

Prijzen afhankelijk van de vraag: wij doen hiervoor graag prijsopgave.

 

* wij werken met de Passiefhuis rekenmethodiek PHPP 9.4 en de hiervan afgeleide nZEB rekentool voor nearly Zero Energy Buildings. De rekensystematiek voor nearly Zero Energy Buildings is de huidige Europese norm welke ook in Nederland vanaf 2018 verplicht is voor overheidsgebouwen en vanaf 2020 ook voor woningen.

Deze op de werkelijkheid gebaseerde rekensystematiek, voorspelt nauwkeurig uw huis na renovatie aan energie zal verbruiken, in hoeverre oververhitting, vochtproblemen en discomfort zullen spelen na bouw of renovatie.

U kunt hiermee goede en financieel optimale keuzen maken voor uw renovatie. Immers, wanneer u exact weet wat de toekomstige eigenschappen van uw huis zijn, kunt u (wellicht) goedkopere keuzes kunnen maken voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.