06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl

 

nZEB, BENG, energieneutraal of NOM?

In Europa is nearly Zero Energy Building (nZEB) ofwel Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) al jaren een begrip. In Nederland gaat vanaf 2020 de BENG-norm ook gelden.

Energieneutraal betekent dat een woning of gebouw net zoveel energie duurzaam opwekt als nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Meestal wordt verlichting hier ook bij gerekend.

NOM, 0-op-de-meter houdt in dat naast de energie voor het gebouw, ook de elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en apparaten duurzaam wordt opgewekt.

Deze termen zeggen niets over de kwaliteit van een gebouw of woning. Een gebouw kan weinig geïsoleerd zijn, en toch energieneutraal of zelfs 0-op-de-meter: als er genoeg zonnepanelen op het dak liggen, voldoet een gebouw aan de definitie.

De eisen aan een BENG (Bijna Energie Neutraal)-woning zijn veel streng(er). Het energieverbruik van de woning moet aan een aantal eisen voldoen:

  1. Het maximale energiebehoefte in kWh per mgebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in %.

In praktijk betekent BENG dat een woning zeer goed geïsoleerd en luchtdicht (geen kieren tussen constructie-aansluitingen) is. In Nederland zijn de normen wel vastgesteld, maar verwacht men dat de bouw de normen niet gaat halen vanaf 2020.