06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl

Quick Scan Energiebesparing / No Regret Advies

Quick Scan

Na een huisbezoek en een woningopname, maken wij een advies hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken. Een Quick Scan bevat de volgende onderdelen (indien van toepassing):

  • Isolatie (van dak, gevels/muren, vloer, kozijnen en glas)
  • Mogelijkheden om uw huis kierdichter te maken
  • Verwarming (opwekking en afgifte)
  • Warm tapwatervoorzieningen
  • Ventilatie
  • Koeling
  • Duurzame opwekking

We beschrijven mogelijkheden in hun samenhang in een adviesrapport dat we mondeling toelichten.

Prijs: v.a. € 295,- inclusief BTW 

No Regret Advies

Wilt u de mogelijkheden om energieneutraal, gasloos of 0-op-de-meter te worden verkennen, dan schetsen wij welke maatregelen u kunt nemen om dit te realiseren –  ineens of in stappen – en geven een overzicht van de te verwachte besparingen per maatregel. Dit doen wij d.m.v. een eenvoudige energiebalansberekening met de No Regret Rekentool.

Enkele gemeenten en energieloketten geven subsidie voor dit advies.

Prijs v.a. € 595,- inclusief BTW  (indien uw gemeente subsidie verstrekt, wordt dit veelal van de adviesprijs afgetrokken, u krijgt dan een uitgebreider advies voor dezelfde prijs als een Quick Scan)