06-22755455 - 024-3554624 info@e-novatiewinkel.nl

QUICK SCAN
No Regretadvies
Aankoopadvies

 

Energetisch ontwerp
Renovatieadvies
Energiebalansberekening

 

Installatieadvies

Wonen in een energieneutraal huis: wie wil dat niet? Om een huis energieneutraal te maken, is een goed evenwicht tussen bouwkundige (isolatie)maatregelen en installaties voor warm water, verwarming, ventilatie, koeling, en duurzame energieopwekking heel erg belangrijk. Wij vinden dat als je een huis energieneutraal gaat renoveren, je goed moet weten wat bouwkundig mogelijk is, wat bouwfysisch verstandig is, en installatietechnisch goed werkt. Hoe energiezuiniger, hoe belangrijker een goed ontwerp en berekening van je toekomstige huis is. Vanaf bepaalde isolatiewaarden voldoet de standaard berekening niet meer, met soms grote gevolgen.

Quick Scan Energiebesparing

Na een huisbezoek en een woningopname, maken wij een advies hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken. Een Quick Scan bevat de volgende onderdelen (indien van toepassing):

 • Isolatie (van dak, gevels/muren, vloer, kozijnen en glas)
 • Mogelijkheden om uw huis kierdichter te maken
 • Verwarming (opwekking en afgifte)
 • Warm tapwatervoorzieningen
 • Ventilatie
 • Koeling
 • Duurzame opwekking
 • Mogelijkheden om energieneutraal of 0-op-de-meter te worden (indien gewenst)

We beschrijven mogelijkheden in hun samenhang in een adviesrapport dat we mondeling toelichten.

Prijs: v.a. € 295,- inclusief BTW 

Aankoopadvies woning

Het kopen van een bestaande woning is vaak een goede aanleiding om het huis te verduurzamen. Gedurende het gehele koopproces kunnen we u begeleiden. We doen dit graag in fasen:

In de biedfase maken wij voor u een Quick Scan zoals hierboven, met daarbij een globale kostenraming, zodat u gericht een bod kunt doen op de woning, en waarmee u de financiële haalbaarheid van de koop kunt onderzoeken.

Na het tekenen van de koopakte maken we graag een uitgebreider en doorgerekend* advies, waarmee u uw hypotheekfinancieringsaanvraag kunt onderbouwen.

Prijs Quick Scan inclusief globale kostenraming: v.a.€ 395,- inclusief BTW
Prijs kostenraming t.b.v. aanvraag hypotheekfinanciering: v.a. € 495,- inclusief BTW

Advies duurzame installaties (warmtepomp)

Bent u van plan uw verwarming en warm tapwater duurzaam te gaan opwekken? Dan maken wij graag een advies en berekening* van uw huis. Hiermee weet u aan welke voorwaarden het huis moet voldoen om comfortabel met een warmtepomp te kunnen verwarmen, en het aantal zonnepanelen / collectoren dat nodig is om het systeem zuinig of energieneutraal te laten functioneren.

Een installatieadvies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Minimale isolatiewaarden en kierdichting voor elektrisch verwarmen
 • Uitleg en werking warmtepomp, advies voor de keuze van een systeem
 • Advies over warmtepompvermogen, afgiftesyteem, boilergrootte en plaatsing/installatie
 • Advies over duurzame opwekking (zonnecollectoren en zonnepanelen)
 • Overzicht te verwachten energieverbruik voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling (indien van toepassing), huishoudelijk verbruik en verlichting, in relatie tot de duurzame opwekking.

Prijs: € 595,- inclusief BTW 

Energetisch ontwerp Energieneutrale of 0-op-de-meter-renovatie

Wilt u weten wat het voor uw huis betekent om “van het gas” af te gaan? Om met een warmtepomp rendabel te kunnen verwarmen moet uw huis zeer goed geïsoleerd zijn. Is gasloos voor u een optie? WIj maken wij graag een advies en berekening* van uw huis. We stellen isolatiemaatregelen voor, en werken een installatieplan voor een bio-gestookte kachel of een warmtepomp uit. Daarnaast rekenen we uit hoeveel zonnepanelen / collectoren dat nodig is om energieneutraal of 0-op-de-meter te worden.

Een energieneutraal of 0-op-de-meteradvies bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Advies over isolatie (isolatiewaarden, materialen en technieken) en kierdichting voor elektrisch of bio-gestookt verwarmen
 • advies voor de keuze van een warmtepompsysteem en/of bio-gestookt CV-systeem, uitleg en werking
 • Advies over vermogen, afgiftesyteem, boilergrootte en plaatsing/installatie
 • Advies over duurzame opwekking (zonnecollectoren en zonnepanelen)
 • Overzicht te verwachten energieverbruik voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling (indien van toepassing), huishoudelijk verbruik en verlichting, in relatie tot de duurzame opwekking.
 • Mogelijkheden voor subsidies en financiering.

We doen dit voor renovatie als nieuwbouw. Indien gewenst kunnen we het ontwerp van uw architect optimaliseren.

Prijs: v.a. € 795,- inclusief BTW 

Bouwfysica voor ontwerpers en uitvoerders

Bent u een professional in de bouw (architect, adviseur, aannemer of installateur) dan helpen wij u graag met bouwfysische vraagstukken, waaronder detailanalyses, isothermen, berekeningen warmtestromen, dampspanningen, dauwpunt.

Prijzen afhankelijk van de vraag: wij doen hiervoor graag prijsopgave.

 

* wij werken met de Passiefhuis rekenmethodiek PHPP 9.4 en de hiervan afgeleide nZEB rekentool voor nearly Zero Energy Buildings. De rekensystematiek voor nearly Zero Energy Buildings is de huidige Europese norm welke ook in Nederland vanaf 2018 verplicht is voor overheidsgebouwen en vanaf 2020 ook voor woningen.

Deze op de werkelijkheid gebaseerde rekensystematiek, voorspelt nauwkeurig uw huis na renovatie aan energie zal verbruiken, in hoeverre oververhitting, vochtproblemen en discomfort zullen spelen na bouw of renovatie.

U kunt hiermee goede en financieel optimale keuzen maken voor uw renovatie. Immers, wanneer u exact weet wat de toekomstige eigenschappen van uw huis zijn, kunt u (wellicht) goedkopere keuzes kunnen maken voor verwarming, koeling, warm water en ventilatie.